so xay dung binh duong

Cấp Giấy phép quy hoạch (23/12/2014)

- Trình tự thực hiện: + Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Tòa nhà ...
so xay dung binh duong

Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở Dự án Cấp - Thoát nước đô thị (23/12/2014)

- Trình tự thực hiện: + Tổ chức, cá nhân lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Tòa nhà Trung tâm ...
so xay dung binh duong

Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (23/12/2014)

- Trình tự thực hiện: + Tổ chức, cá nhân lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Tòa nhà Trung tâm ...
so xay dung binh duong

Giải quyết tố cáo (26/12/2014)

- Trình tự thực hiện: + Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định. + Tổ chức, cá nhân đến phòng tiếp dân Sở Xây dựng tỉnh ...
so xay dung binh duong
LOGO CÁC SỞ NGÀNH KHÁC
  • Logo 1
  • Logo 2
  • Logo 3
  • Logo 4

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 07, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: +84 (650) 3827 231 - Fax: +84 (650) 3827 231
E-Mail: soxd@binhduong.gov.vn
Website: http://soxd.binhduong.gov.vn

so xay dung binh duong